Научни скуп: Црква и политика

Онлајн научни скуп у оквиру научноистраживачке пројектне теме Матице српске
БОГОСЛОВЉЕ И ДУХОВНИ ЖИВОТ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ – ОД КРАЈА XVII ДО ПОЧЕТКА XX ВЕКА и пројекта КАС-а ТЕОЛОГИЈА И МОДЕРНО ДРУШТВО: О НЕОПХОДНОСТИ МЕЂУРЕЛИГИЈСКОГ ДИЈАЛОГА.