Удружење грађана МОНС ХЕМУС

Association MONS HAEMUS

има седиште у Београду а своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Удружење МОНС ХЕМУС је невладино и непрофитно удружење основано ради допринoсa сусретању и дијалогу култура на подручју Југоисточне Европе, првенствено кроз различите видове образовних процеса који за основни циљ имају афирмисање и развој опште људске добробити свих грађана ових простора.