Међународна конференција: ЧУВАЊЕ РУКОПИСНОГ И СТАРОГ ШТАМПАНОГ НАСЛЕЂА – Идентитетска истраживања

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА: ОЧУВАЊЕ РУКОПИСНОГ И СТАРОГ ШТАМПАНОГ НАСЛЕЂА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ – ИДЕНТИТЕТСКА ИСТРАЖИВАЊА

СТАРЕ ШТАМПАНЕ КЊИГЕ БИБЛИОТЕКЕ СЛАВОНСКЕ ЕПАРХИЈЕ У ПАКРАЦУ

СТАРЕ ШТАМПАНЕ КЊИГЕ БИБЛИОТЕКЕ СЛАВОНСКЕ ЕПАРХИЈЕ У ПАКРАЦУ