The crisis of modern languages of​ theology

The crisis of modern languages of​ theology – Proceedings of the scientific conference

Криза савремених језика теологије – Зборник радова са научног скупа

PRESERVATION OF NATIONAL IDENTITY

Preservation of national identity thanks to the intertwining of cultures

Очување националног идентитета захваљујући прожимању култура