Међународна конференција: ЧУВАЊЕ РУКОПИСНОГ И СТАРОГ ШТАМПАНОГ НАСЛЕЂА – Идентитетска истраживања

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА:

ОЧУВАЊЕ РУКОПИСНОГ И СТАРОГ ШТАМПАНОГ НАСЛЕЂА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ – ИДЕНТИТЕТСКА ИСТРАЖИВАЊА