Научни скуп: Црква и политика

Онлајн научни скуп у оквиру научноистраживачке пројектне теме Матице српске
БОГОСЛОВЉЕ И ДУХОВНИ ЖИВОТ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ – ОД КРАЈА XVII ДО ПОЧЕТКА XX ВЕКА и пројекта КАС-а ТЕОЛОГИЈА И МОДЕРНО ДРУШТВО: О НЕОПХОДНОСТИ МЕЂУРЕЛИГИЈСКОГ ДИЈАЛОГА.

ИСТОРИЈА СРПСКОГ БОГОСЛУЖЕЊА

ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА ИСТОРИЈА СРПСКОГ БОГОСЛУЖЕЊА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТУРГИКУ И ЦРКВЕНУ УМЕТНОСТ ПБФ БУ

БОГОСЛОВЉЕ И ДУХОВНИ ЖИВОТ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ

Година 3: БОГОСЛОВЉЕ И ДУХОВНИ ЖИВОТ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕУ ОКВИРУ 800 ГОДИНА АУТОКЕФАЛИЈЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

БОГОСЛОВЉЕ И ДУХОВНИ ЖИВОТ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ

ГОДИНА 2: КУЛТУРОЛОШКА И ОБРАЗОВНА ПРЕПЛИТАЊА И УЗАЈАМНИ ОДНОСИ ЦРКАВА И ПОЛИТИЧКИХ ЕНТИТЕТА ЦЕНТРАЛНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ОД 1690. ДО 1918. ГОДИНЕ

БОГОСЛОВЉЕ И ДУХОВНИ ЖИВОТ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ

БОГОСЛОВЉЕ И ДУХОВНИ ЖИВОТ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ Година 1: УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Међународна конференција: СТАРЕ И НОВЕ ГРАНИЦЕ ЕВРОПЕ: Идентитетска истраживања

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА: СТАРЕ И НОВЕ ГРАНИЦЕ ЕВРОПЕ: ИДЕНТИТЕТСКА ИСТРАЖИВАЊА

Међународна конференција: ЧУВАЊЕ РУКОПИСНОГ И СТАРОГ ШТАМПАНОГ НАСЛЕЂА – Идентитетска истраживања

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА: ОЧУВАЊЕ РУКОПИСНОГ И СТАРОГ ШТАМПАНОГ НАСЛЕЂА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ – ИДЕНТИТЕТСКА ИСТРАЖИВАЊА

СТАРЕ ШТАМПАНЕ КЊИГЕ БИБЛИОТЕКЕ СЛАВОНСКЕ ЕПАРХИЈЕ У ПАКРАЦУ

СТАРЕ ШТАМПАНЕ КЊИГЕ БИБЛИОТЕКЕ СЛАВОНСКЕ ЕПАРХИЈЕ У ПАКРАЦУ

Међународна конференција: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 2003-2013

Међународна конференција: СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 2003-2013 – Зборник радова

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 2003-2013

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 2003-2013 Увод у анализу библиографијом обрађене грађе Библиографија, том III НИН – Време

РУКОПИСНЕ КЊИГЕ

РУКОПИСНЕ КЊИГЕ
БИБЛИОТЕКЕ СЛАВОНСКЕ ЕПАРХИЈЕ У ПАКРАЦУ

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 2003-2013

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 2003-2013
Библиографија, том II

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 2003-2013

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 2003-2013
Библиографија, том I

Очување националног идентитета захваљујући прожимању култура

Очување националног идентитета захваљујући прожимању култура

Криза савремених језика теологије

КРИЗА САВРЕМЕНИХ ЈЕЗИКА ТЕОЛОГИЈЕ – Зборник радова са научног скупа