Научни скуп: Црква и политика

Онлајн научни скуп
у оквиру научноистраживачке пројектне теме Матице српске
БОГОСЛОВЉЕ И ДУХОВНИ ЖИВОТ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ – ОД КРАЈА XVII ДО ПОЧЕТКА XX ВЕКА
и пројекта КАС-а
ТЕОЛОГИЈА И МОДЕРНО ДРУШТВО: О НЕОПХОДНОСТИ МЕЂУРЕЛИГИЈСКОГ ДИЈАЛОГА.