INTERNATIONAL CONFERENCE: PRESERVATION OF MANUSCRIPT AND OLD PRINTED HERITAGE

INTERNATIONAL CONFERENCE:

PRESERVATION OF MANUSCRIPT AND OLD PRINTED HERITAGE OF SOUTHEAST EUROPE – IDENTITY RESEARCH

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА: ОЧУВАЊЕ РУКОПИСНОГ И СТАРОГ ШТАМПАНОГ НАСЛЕЂА ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ – ИДЕНТИТЕТСКА ИСТРАЖИВАЊА