БОГОСЛОВЉЕ И ДУХОВНИ ЖИВОТ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ

ГОДИНА 2: КУЛТУРОЛОШКА И ОБРАЗОВНА ПРЕПЛИТАЊА И УЗАЈАМНИ ОДНОСИ ЦРКАВА И ПОЛИТИЧКИХ ЕНТИТЕТА ЦЕНТРАЛНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ ОД 1690. ДО 1918. ГОДИНЕ