THEOLOGY AND SPIRITUAL LIFE OF METROPOLITANATE OF KARLOVCI

THEOLOGY AND SPIRITUAL LIFE OF METROPOLITANATE OF KARLOVCI

БОГОСЛОВЉЕ И ДУХОВНИ ЖИВОТ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ

THE HISTORY OF SERBIAN WORSHIP

INSTITUTE OF LITURGY AND CHURCH ART, ORTHODOX THEOLOGICAL FAQULTY UNIVERSITY OF BELGRADE

ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА ИСТОРИЈА СРПСКОГ БОГОСЛУЖЕЊА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТУРГИКУ И ЦРКВЕНУ УМЕТНОСТ ПБФ БУ