The crisis of modern languages of​ theology

The crisis of modern languages of​ theology – Proceedings of the scientific conference

Криза савремених језика теологије – Зборник радова са научног скупа