THE HISTORY OF SERBIAN WORSHIP

PROJECT PROMOTION

THE HISTORY OF SERBIAN WORSHIP

INSTITUTE OF LITURGY AND CHURCH ART, ORTHODOX THEOLOGICAL FAQULTY UNIVERSITY OF BELGRADE

ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА ИСТОРИЈА СРПСКОГ БОГОСЛУЖЕЊА ИНСТИТУТА ЗА ЛИТУРГИКУ И ЦРКВЕНУ УМЕТНОСТ ПБФ БУ