THEOLOGY AND SPIRITUAL LIFE OF METROPOLITANATE OF KARLOVCI

Year 3. THEOLOGY AND SPIRITUAL LIFE OF METROPOLITANATE OF KARLOVCI
WITHIN 800 YEARS AUTOCHEPALY SERBIAN ORTHODOX CHURCH

БОГОСЛОВЉЕ И ДУХОВНИ ЖИВОТ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ, У ОКВИРУ 800 ГОДИНА АУТОКЕФАЛИЈЕ СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ