THEOLOGY AND SPIRITUAL LIFE OF METROPOLITANATE OF KARLOVCI

THEOLOGY AND SPIRITUAL LIFE OF METROPOLITANATE OF KARLOVCI
Year 1 – Introductory deliberation

БОГОСЛОВЉЕ И ДУХОВНИ ЖИВОТ КАРЛОВАЧКЕ МИТРОПОЛИЈЕ